Algemene voorwaarden

Aangepast op 24-03-2019

In het kort

Dit onderdeel is slechts een samenvatting van onze gebruiksvoorwaarden. Het is aanbevolen de volledige tekst te lezen.

 • Jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content (zoals reviews, foto’s, video) die je op de websites van Tattoo reviews plaatst. Tattoo reviews heeft alleen een faciliterende rol en controleert deze content niet actief op rechtmatigheid.
 • Je kunt jouw reviews wijzigen of verwijderen. Wanneer een bedrijf op jouw review reageert, kun je deze echter niet meer bewerken. Wel is het mogelijk hierop te reageren of de gehele conversatie te verwijderen.
 • Door content (zoals tekst, foto’s en video’s) te plaatsen geef je Tattoo reviews toestemming deze verder te gebruiken en sta je er voor in dat je hier alle rechten en toestemming voor hebt.
 • In onze privacyverklaring kun je lezen hoe we met jouw gegevens omgaan.

Review richtlijnen

Let bij het schrijven van een review op de volgende punten:

 • Houd rekening met de lengte van jouw review: tussen de 75 en 125 woorden wordt als prettig ervaren.
 • Beschrijf zowel wat er goed ging als welke punten er beter kunnen.
 • Houd het netjes, gebruik gepaste taal en houd rekening met het bedrijf of de persoon waar je over schrijft. Het is niet toegestaan anderen te beledigen, scheldwoorden te gebruiken, discriminerende opmerkingen te plaatsen of aan te zetten tot actie(s).
 • Het wordt aanbevolen eventuele klachten eerst met het bedrijf zelf te bespreken. Wanneer je samen niet tot een oplossing komt kun je jouw klacht indienen bij bijvoorbeeld een geschillencommissie, brancheorganisatie of overheidsinstelling. Je mag per bedrijf maximaal één keer in de vier weken een review schrijven, met een jaarlijkse limiet van drie reviews over hetzelfde bedrijf.
 • Schrijf alleen reviews over je eigen ervaring – het is niet toegestaan om alleen de ervaringen van een ander in je eigen review te beschrijven.
 • Je mag maar één account beheren waarmee je onder je eigen naam reviews mag schrijven. Het is dus niet toegestaan reviews onder andermans naam of onder een fictieve naam te schrijven.
 • Je mag geen reviews over je eigen bedrijf of over dat van je concurrenten schrijven.
 • Je mag Tattoo reviews niet gebruiken voor het verspreiden van reclame of spam.
 • Het is de bedoeling dat jouw review over het bedrijf gaat en niet over één van de personeelsleden.
 • Tattoo reviews moet de herkomst van de reviews kunnen herleiden. Het is dan niet toegestaan de herkomst te verbergen via een proxy of VPN-verbinding.
 • Het vermelden van je eigen contactgegevens is niet toegestaan. Bedrijven kunnen via Tattoo reviews contact met je opnemen.

Zonder enige verplichting daartoe heeft Tattoo reviews de mogelijkheid om reviews te verwijderen en/of je account op non-actief te stellen. Tattoo reviews kan hier bijvoorbeeld gebruik van maken wanneer de review in strijd is met deze richtlijnen, de algemene voorwaarden of wanneer Tattoo reviews het vermoeden heeft dat de review niet op waarheid is gebaseerd.

Jouw verantwoordelijkheid bij het plaatsen van content

Tattoo reviews host een platform waarop consumenten en bedrijven zich kunnen oriënteren op diensten en dienstverleners. Hiervoor maakt Tattoo reviews het bezoekers en gebruikers mogelijk om content via het platform te delen. Dit betekent echter niet dat Tattoo reviews verantwoordelijk is voor deze content, de content bezit, het met de inhoud eens is of als redactie zal optreden – Tattoo reviews heeft slechts een faciliterende rol.

Jij, als gebruiker van onze website(s), bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content (zoals reviews, foto’s, video) die je op de website(s) van Tattoo reviews plaatst. Let daarom bij het plaatsen van content op eventuele rechten die anderen op de content kunnen hebben (zoals intellectuele eigendomsrechten) en vraag indien nodig vooraf toestemming voor dit gebruik. Let er verder op dat het plaatsen of gebruik van persoonsgegevens van een ander voor jouw rekening komt, en dat je deze personen indien nodig om toestemming vraagt.

Recht op verder gebruik

Door het plaatsen van content en het accepteren van onze voorwaarden geef je Tattoo reviews het recht (gratis, wereldwijd en eeuwigdurend) om deze content verder te gebruiken in haar websites, applicaties en websites en/of applicaties van derden. Dit recht omvat, maar is niet beperkt tot, marketing en het maken van reclame voor de diensten van Tattoo reviews en integratie van de website(s) en/of diensten van Tattoo reviews met andere websites, diensten en/of applicaties.

Je staat er voor in dat je alle rechten en/of toestemming ten aanzien van de content bezit om Tattoo reviews het bovenstaande recht te kunnen garanderen. Wanneer je persoonlijkheidsrechten kunt inroepen ten aanzien van de content dan doe je daar bij dezen afstand van, voor zover de wet dit toe laat.

Tattoo reviews gebruiken

Wij gaan er vanuit dat je Tattoo reviews zult gebruiken waarvoor het bedoeld is: het zoeken en delen van informatie over diensten en dienstverleners. Bij een overtreden van deze voorwaarden of misbruik van de dienst of een vermoeden daarvan kan Tattoo reviews je (met behoud van overige rechten) de toegang tot de website(s) ontzeggen. Voorbeelden van misbruik zijn het verspreiden van ongevraagde berichten aan andere gebruikers, het verspreiden van virussen of het onredelijk belasten van de website(s) of de infrastructuur.

Dit kan leiden tot de-activering of verwijdering van jouw account. Je kunt overigens ook zelf jouw account opzeggen. Bij verwijdering of de-activering van je account behoudt Tattoo reviews het recht om jouw content zonder vermelding van je naam te blijven weergeven.

Voor het gebruik van Tattoo reviews kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring goed te lezen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tattoo reviews is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de website(s). Zo kan het voorkomen dat de website(s) niet beschikbaar zijn tijdens onderhoud of slecht bereikbaar zijn door een storing. Ook is Tattoo reviews niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de content op de website(s) of enige hyperlinks naar andere webpagina’s.

Je zult Tattoo reviews niet aansprakelijk kunnen houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op Tattoo reviews afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid, kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de content.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluit Tattoo reviews alle impliciete garanties en aansprakelijkheden uit. Zo zijn wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch of bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit het gebruik van onze website(s). In de gevallen waarin Tattoo reviews toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het wettelijk maximum.

Overig

Tattoo reviews kan te allen tijde besluiten haar diensten en website(s) te veranderen, beperken of te beëindigen. Hiervoor kan Tattoo reviews niet aansprakelijk worden gehouden.

Ook wanneer Tattoo reviews geen beroep doet op enige bepaling in deze voorwaarden dan impliceert dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

Indien een van deze individuele voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige voorwaarden onverlet.

Tattoo reviews behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te controleren. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Mocht je na het lezen van de gebruiksvoorwaarden nog vragen hebben of ons op de hoogte willen stellen van illegaal of inbreukmakend materiaal, dan kun je contact opnemen met Tattoo reviews via info@tattooreviews.nl. Tattoo reviews is onderdeel van Accentos, gevestigd op de Schelp 16, 9351 NV te Leek en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 52207447

De gebruiksvoorwaarden voor bedrijven zijn hier vinden.

Tattoo reviews footer

Lees reviews, ontdek en vergelijk tattoo shops en artiesten of plaats een review en help anderen de juiste keuze te maken.

Tattoo reviews footer

Lees reviews, ontdek en vergelijk tattoo shops en artiesten of plaats een review en help anderen de juiste keuze te maken.

Ontdek

Gebruikers

Over ons

Back to Bello home

Copyright by Tattoo reviews. Alle rechten voorbehouden.

Back to Bello home

Copyright by Tattoo reviews. Alle rechten voorbehouden.

Login

Aanmelden

Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor een goede ervaring op onze website en om alles rond je abonnement goed te laten verlopen privacybeleid.

Heb je al een account?

Wachtwoord vergeten

Emailadres of gebruikersnaam. Je krijgt een link via de mail toegestuurd.