Gebruiksvoorwaarden voor bedrijven

Aangepast op 24-03-2019

In het kort

Dit onderdeel is slechts een samenvatting van onze gebruiksvoorwaarden. Het is aanbevolen de volledige tekst te lezen.

 • Alleen jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content (waaronder je reacties op reviews en de inhoud van jouw bedrijfsprofiel) die je op de website(s) van Tattoo reviews plaatst. Tattoo reviews heeft alleen een faciliterende rol en controleert de inhoud niet op waarheid.
 • Je kunt jouw reacties op reviews wijzigen of verwijderen. Wanneer een consument echter weer op jouw reactie reageert kun je deze niet meer bewerken of verwijderen.
 • Door content te plaatsen geef je Tattoo reviews toestemming deze verder te gebruiken en sta je er voor in dat je hier alle rechten en toestemming voor hebt.
 • Tattoo reviews heeft de mogelijkheid jouw inhoud te integreren met diensten van derde(n). De inhoud van jouw bedrijfsprofiel en jouw reviews en reacties kunnen dus ook op andere website(s) worden getoond.

Reactie richtlijnen

Let bij het schrijven van een reactie op een review op de volgende punten:
 • Houd rekening met de lengte van jouw reactie, tussen de 75 en 125 woorden wordt als prettig ervaren.
 • Het vermelden van de persoonsgegevens van de reviewer anders dan al is weergegeven is niet toegestaan, ook niet om te vragen wie de review heeft geschreven.
 • Houd het netjes, gebruik gepaste taal en houd rekening met de persoon waarop je reageert.
 • Je mag maar twee keer reageren per review. Één keer op de review zelf en één keer op het antwoord van de reviewer na jouw reactie. Wanneer een reviewer niet reageert kun je dus maar één reactie plaatsen. Je kunt buiten het zicht van de bezoekers om contact opnemen met de reviewer via onze mail functie.

Naast deze richtlijnen kunnen onderstaande tips je helpen bij het reageren op negatieve reviews:

 • Wanneer een klant in zijn review zowel positieve als verbeterpunten benoemt, kun je hem bedanken voor de “feedback” en hem betrekken bij het verbeteren van jouw dienstverlening. Hierbij is het belangrijk goed door te vragen en mogelijke verbeteringen te benoemen.
 • Wanneer een klant iets verkeerd heeft begrepen en daardoor een negatieve ervaring beschrijft kun je hem uitleggen wat hij/zij fout heeft begrepen en hoe dit de volgende keer opgelost kan worden. Hou er wel rekening mee dat de klant enige vorm van begrip zal verwachten.
 • Wanneer jouw bedrijf iets verweten kan worden, kom hier dan voor uit en probeer de klant in zijn klacht tegemoet te komen. Let er wel op dat je dit niet bij ieder verbeterpunt doet aangezien te vaak toegeven averechts werkt.
 • Wanneer de inhoud van een review volstrekt onwaar is, heeft het vaak geen zin om naar een oplossing te zoeken. Je kunt dan het beste duidelijk maken dat de inhoud niet klopt en eventueel onderbouwen waarom dit zo is. Ook dit soort reviews bieden een kans om professioneel over te komen.
 • Naast de reactie mogelijkheid kun je reviewers een prive bericht sturen. Dit kan handig zijn wanneer je samen tot een oplossing wilt komen. Wanneer je van deze functie gebruik maakt is het wel zaak het resultaat van de conversatie als reactie bij de review te plaatsen. Op die manier zien potentiële klanten hoe je op deze review hebt gereageerd.
 • Tot slot is het belangrijk tijdens het reageren jouw ervaring te beschrijven en niet in een ja/nee discussie te belanden. Op die manier laat je klanten immers zien dat je hun klachten niet serieus neemt.

Tattoo reviews heeft het recht reacties te weigeren of te verwijderen die in strijd zijn met deze richtlijnen of waarvan het vermoeden bestaat dat deze niet op waarheid zijn gebaseerd. Tattoo reviews is echter niet verplicht iedere afwijkende reactie te verwijderen, zo zal bijvoorbeeld de lengte van jouw reactie niet bepalend zijn voor het wel of niet verwijderen ervan.

Jouw verantwoordelijkheid bij het plaatsen van content

Tattoo reviews host een platform waarop consumenten en bedrijven zich kunnen oriënteren op diensten en dienstverleners. Hiervoor maakt Tattoo reviews het bezoekers en gebruikers mogelijk om content via het platform te delen. Dit betekent echter niet dat Tattoo reviews verantwoordelijk is voor deze content, de content bezit, het met de inhoud eens is of als redactie zal optreden – Tattoo reviews heeft slechts een faciliterende rol.

Jij, als gebruiker van onze website(s), bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content (zoals reviews, foto’s, video) die je op de website(s) van Tattoo reviews plaatst. Let daarom bij het plaatsen van content op eventuele rechten die anderen op de content kunnen hebben (zoals intellectuele eigendomsrechten) en vraag indien nodig vooraf toestemming voor dit gebruik. Let er verder op dat het plaatsen of gebruik van persoonsgegevens van een ander voor jouw rekening komt, en dat je deze personen indien nodig om toestemming vraagt.

Recht op verder gebruik

Door het plaatsen van content en het accepteren van onze voorwaarden geef je Tattoo reviews het recht (gratis, wereldwijd en eeuwigdurend) om deze content verder te gebruiken in haar websites, applicaties en websites en/of applicaties van derden. Dit recht omvat, maar is niet beperkt tot, marketing en het maken van reclame voor de diensten van Tattoo reviews en integratie van de website(s) en/of diensten van Tattoo reviews met andere websites, diensten en/of applicaties.

Je staat er voor in dat je alle rechten en/of toestemming ten aanzien van de content bezit om Tattoo reviews het bovenstaande recht te kunnen garanderen. Wanneer je persoonlijkheidsrechten kunt inroepen ten aanzien van de content dan doe je daar bij dezen afstand van, voor zover de wet dit toe laat.

Tattoo reviews gebruiken

Wij gaan er vanuit dat je Tattoo reviews zult gebruiken waarvoor het bedoeld is: het zoeken en delen van informatie over diensten en dienstverleners. Bij een overtreden van deze voorwaarden of misbruik van de dienst of een vermoeden daarvan kan Tattoo reviews je (met behoud van overige rechten) de toegang tot de website(s) ontzeggen. Voorbeelden van misbruik zijn het verspreiden van ongevraagde berichten aan andere gebruikers, het verspreiden van virussen of het onredelijk belasten van de website(s) of de infrastructuur.

Dit kan leiden tot de-activering of verwijdering van jouw account. Je kunt overigens ook zelf jouw account opzeggen. Bij verwijdering of de-activering van je account behoudt Tattoo reviews het recht om jouw content zonder vermelding van je naam te blijven weergeven.

Voor het gebruik van Tattoo reviews kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring goed te lezen.

Specifieke gebruiksvoorwaarden voor tattoo shops

De website van Tattoo reviews bevatten een aantal betaalde dienstenpakketten. Wanneer je een dergelijk abonnement af hebt genomen, dan heb je een aantal functionaliteiten die het beheer en de promotie van de bedrijfspagina optimaliseren. Deze functies zijn te vinden op de aanmelden pagina en volgen verder uit de functies en de werking van de website(s). Tattoo reviews behoudt zich het recht voor om de aangeboden functionaliteiten aan te passen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bepaalde functionaliteiten uit te faseren gedurende de looptijd van dit abonnement. Dit heeft geen invloed op de prijs die je betaalt of betaald hebt voor een bepaald dienstenpakket. Ook kun je geen rechten ontlenen aan de wijzigingen aan de website(s) of de diensten van Tattoo reviews.

Alle functionaliteiten op de website worden “as is” geboden en Tattoo reviews staat niet in voor een foutloze werking van de website(s) of functies. Niettemin staat het Tattoo reviews vrij je tegemoet te komen wanneer Tattoo reviews in de overtuiging is dat er iets mis is gegaan.

Beperkte aansprakelijkheid

Tattoo reviews is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de website(s). Zo kan het voorkomen dat de website(s) niet beschikbaar zijn tijdens onderhoud of slecht bereikbaar zijn door een storing. Ook is Tattoo reviews niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de content op de website(s) of enige hyperlinks naar andere webpagina’s.

Je zult Tattoo reviews niet aansprakelijk kunnen houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op Tattoo reviews afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid, kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de content.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, sluit Tattoo reviews alle impliciete garanties en aansprakelijkheden uit. Zo zijn wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch of bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit het gebruik van onze website(s). In de gevallen waarin Tattoo reviews toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het wettelijk maximum.

Overig

Tattoo reviews kan te allen tijde besluiten haar diensten en website(s) te veranderen, beperken of te beëindigen. Hiervoor kan Tattoo reviews niet aansprakelijk worden gehouden.

Ook wanneer Tattoo reviews geen beroep doet op enige bepaling in deze voorwaarden dan impliceert dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van het recht dat op een later moment alsnog te doen.

Indien een van deze individuele voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige voorwaarden onverlet.

Tattoo reviews behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te controleren. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Mocht je na het lezen van de gebruiksvoorwaarden nog vragen hebben of ons op de hoogte willen stellen van illegaal of inbreukmakend materiaal, dan kun je contact opnemen met Tattoo reviews via info@tattooreviews.nl. Tattoo reviews is onderdeel van Accentos, gevestigd op de Schelp 16, 9351 NV te Leek en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 52207447

Tattoo reviews footer

Lees reviews, ontdek en vergelijk tattoo shops en artiesten of plaats een review en help anderen de juiste keuze te maken.

Tattoo reviews footer

Lees reviews, ontdek en vergelijk tattoo shops en artiesten of plaats een review en help anderen de juiste keuze te maken.

Ontdek

Gebruikers

Over ons

Back to Bello home

Copyright by Tattoo reviews. Alle rechten voorbehouden.

Back to Bello home

Copyright by Tattoo reviews. Alle rechten voorbehouden.

Login

Aanmelden

Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor een goede ervaring op onze website en om alles rond je abonnement goed te laten verlopen privacybeleid.

Heb je al een account?

Wachtwoord vergeten

Emailadres of gebruikersnaam. Je krijgt een link via de mail toegestuurd.